Naše služby


​Provádíme:

  • Logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku.
  • Logopedickou terapii všech druhů narušené komunikační schopnosti, včetně rehabilitace a reedukace hlasových poruch. Mgr. Lenka Malíková je certifikovaný hlasový terapeut. 
  • Logopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikační schopnosti.
  • Odborné vedení logopedů v předatestační přípravě. 
  • Konziliární a posudkovou činnost.
  • Pro potřebu kvalitní diferenciální diagnostiky spolupracujeme s ambulantními specialisty z oboru: ORL, foniatrie, klinická psychologie, pedopsychiatrie, neurologie.
  • Při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme se školskými institucemi (SPC, PPP, MŠ a základní školy).
  • Jsme v kontaktu se Společností pro ranou péči, organizací Za sklem o.s., Ranou péči Jdeme Autistům Naproti z.s., Centrem pro dětský sluch TamTam, o.p.s.
  • Podporujeme a vítáme přítomnost pedagogických asistentů na našich logopedických terapiích.