KOMPLEXNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE

pro děti i dospělé
Obě naše ambulance mají zcela naplněnou kapacitu. Nové pacienty aktuálně nepřijímáme.


.


O nás

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb v oboru klinická logopedie od roku 2014.

Jsme akreditovaným pracovištěm MZČR.

Naše péče je určená dětem i dospělým každého věku.

Pracujeme celostně, empaticky a s radostí.

Usilujeme o individuální přístup a vytvoření bezpečného a důvěrného vztahu s klientem a jeho rodinou.

Vzděláváme se, účastníme se odborných kurzů, seminářů, workshopů.

Sledujeme novinky v oboru a nebojíme se je využít.

Využíváme nejmodernější terapeutické postupy, např. senzorickou integrační terapii, neurovývojovou stimulaci, prvky ABA, terapii orální pozice, orofaciální stimulační terapii aj. 

Naše ambulance jsou bohatě vybavené speciálními pomůckami, např. TalkTools®, ARK Therapeutic Servics, Inc., Sluchátka  Forbrain®


Naše služby

Provádíme komplexní logopedickou diagnostiku, včetně diferenciální diagnostiky.

Poskytujeme logopedickou terapii všech druhů narušené komunikační schopnosti i rehabilitaci a reedukaci hlasových poruch.

Nabízíme logopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikační schopnosti.

Specializujeme se na pomoc dětem s vývojovou dysfázií, poruchou sluchu a poruchou autistického spektra.

Naše služby jsme schopni poskytovat i v anglickém jazyce.

Ovládáme základy znakového jazyka.


Aktuální informace


16/03/2023

Ambulance v Mohelnici je zavřena z důvodu dovolené od 15.3. do 24.3.2023.


Více informací

26/02/2023

Ambulance v Olomouci je zavřena z důvodu dovolené od 27.2. do 3.3.2023.


Více informací
Novinky - výpis homepage


LOGOFON s.r.o.

Sídlo společnosti

Dolní náměstí 172/16

779 00 Olomouc

Kontakt

031 29 420
W www.logofon.cz 
T +420 605 878 881 Hovor s přepisem řeči volaného

Ambulance Olomouc 


T
+420 737 409 244
Palackého 626/3
779 00  Olomouc

Ambulance Mohelnice

+420 739 092 747
Okružní 591/10
789 85 Mohelnice