Náš tým

Mgr. Lenka Malíková

 

 

Mgr. Lenka MALÍKOVÁ

 

Klinický logoped

Hlasový terapeut

Garant specializačního vzdělávání

Jednatel společnosti LOGOFON s. r. o.


Životopis

Vystudovala magisterský studijní program Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2002 nastoupila na místo logopeda v předatestační přípravě do logopedické ambulance v Mohelnici. V roce 2005 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie a získala zvláštní kvalifikaci K3. V roce 2014 založila společnost LOGOFON s.r.o., kde pracuje na pozici vedoucího klinického logopeda.


logofon@post.cz

Kotva #mgr-alzbeta-krystofova
Mgr. Alžběta KRYŠTOFOVÁ

 

 

Mgr. Alžběta KRYŠTOFOVÁ

  

Klinický logoped
Životopis

Vystudovala magisterský studijní program Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie a získala zvláštní kvalifikaci K3. Pracovala na pozici klinického logopeda v Odborném léčebném ústavu v Moravském Berouně, v soukromé ambulanci ve Velkých Losinách a v Olomouci. Externě spolupracuje s Centrem pro dětský sluch Tamtam v Olomouci. Od února 2022 pracuje na pozici klinického logopeda v olomoucké ambulanci společnosti LOGOFON s.r.o.

 
Bohne@seznam.cz

Kotva #mgr-veronika-polaskova

 


Mgr. Bc. Veronika POLÁŠKOVÁ

Logoped

Psycholog


Životopis

Vystudovala magisterský studijní program Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2022 nastoupila do akreditovaného kvalifikačního kurzu Logoped ve zdravotnictví.
Od srpna 2023 pracuje jako logoped ve společnosti LOGOFON s.r.o. Je také absolventkou bakalářského studia jednooborové psychologie a studentkou navazujícího magisterského programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 
polaskovavero.logo@gmail.com