LOGOFON s.r.o. 

Společnost LOGOFON s.r.o. byla založena v červnu 2014. Vznikla transformací soukromých ambulancí klinické logopedie v Mohelnici a v Olomouci.

Jednatelkou společnosti a zároveň vedoucím klinickým logopedem je Mgr. Lenka Malíková.

Společnost LOGOFON s.r.o. poskytuje zdravotní služby v oboru klinická logopedie dětem i dospělým.

Naše pracovištěImage

 • Okružní 591/10, 789 85 Mohelnice
 • Sadové náměstí 7/26, 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček

 

​Provádíme:

 • Logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku.
 • Logopedickou terapii všech druhů narušené komunikační schopnosti, včetně rehabilitace a reedukace hlasových poruch. Mgr. Lenka Malíková je certifikovaný hlasový terapeut. 
 • Logopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikační schopnosti.
 • Odborné vedení logopedů v předatestační přípravě.
 • Konziliární a posudkovou činnost.
 • Pro potřebu kvalitní diferenciální diagnostiky spolupracujeme s ambulantními specialisty z oboru: ORL, foniatrie, klinická psychologie, pedopsychiatrie, neurologie.
 • Spolupracujeme se školskými institucemi (SPC, PPP, MŠ a základní školy) při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou např. děti s vývojovými poruchami učení, děti s těžkým narušením komunikační schopnosti apod.
 • Jsme kontaktním pracovištěm občanského sdružení Afázie.

Neprovádíme:

 • Depistáže v předškolních a školních zařízeních. Klinický logoped je zdravotnický pracovník a klinická logopedie je zdravotnická profese. Zdravotní služby poskytujeme výhradně v registrovaném zdravotnickém zařízení a na základě doporučení lékaře (praktického lékaře, ambulantního specialisty).

Důležitá oznámení

Ve pátek 20.5. 2016 je zavřená ambulance v Mohelnici z důvodu účasti  Mgr. Lenky Malíkové na odborném kurzu.


 

Kontaktní informace

LOGOFON s.r.o.
Bří. Lumiérů 55/5
Samotišky
779 00
Česká republika
IČ:
03129420
DIČ: